Může být firma úspěšná i bez SEO optimalizace webu?

Každý podnikatel chce, aby jeho firma byla úspěšná, bez ohledu na její velikost. A to znamená dosahovat stále vyššího zisku, který by měl ideálně růst rychlejším tempem, než je tempo růstu inflace.

 

K tomu je však potřeba, aby si firma dokázala udržet stávající zákazníky, a zároveň aby lákala stále nové. Za tímto účelem se používají nejrůznější marketingové strategie, které se obvykle skládají z několika navzájem se doplňujících způsobů propagace.

 

seo3

 

Z nich je mezi širokou veřejností zdaleka nejznámější klasická reklama, ať už je to ta televizní, rozhlasová či tisková. Avšak to, že je nejznámější, a nepochybně účinná, neznamená, že je jediná. Ani zdaleka ne.

 

Velmi často používaná je také SEO optimalizace webu SEOLight. Jedná se o úpravu internetové stránky firmy tak, aby se po zadání určitého slova či fráze do některého z internetových vyhledávačů objevil její odkaz v seznamu výsledků na jednom z prvních míst.

 

To má za cíl zvýšit návštěvnost. Tím pádem se zároveň zvýší i zisk, neboť každý z těchto návštěvníků je zároveň potenciálním zákazníkem. A čím více jich je, tím vyšší je pravděpodobnost, že si některý z nich něco koupí. To platí zvlášť v případě, že daná firma provozuje zároveň obchod přes internet.

 

seo8

 

To vše zní dobře, a není divu, že tohoto způsobu zviditelnění využívají prakticky všechny firmy. Je to však pro úspěch skutečně nezbytné?

 

Popravdě řečeno, nikoliv. Zvláště velké zavedené firmy a nadnárodní koncerny by se bez optimalizace svých webů poměrně dobře obešly. Avšak nesmíme zapomínat, že tržní prostředí je skutečně tvrdé, a boj o zákazníky nelítostný. Je tedy nutné využít každou výhodu, která se nám naskytne.

 

Takže ačkoliv to není skutečně nezbytné, rozhodně je vidět zvýšení zisku. A to může znamenat rozdíl mezi úspěchem a krachem. Navíc to není něco, co by si měl jakýkoliv podnikatel nechat ujít. Pokud tedy váháte, vězte, že zbytečně. Rozhodně se to vyplatí.