Psychoterapie: Co to je, kdo vám ji může nabídnout a kdy pomáhá?

Definice psychoterapie

Vymětal v knize Obecná psychoterapie z roku 2004 píše, že psychoterapie je především léčbou, zároveň i primární a terciální prevencí poruch zdraví, která se uskutečňuje výhradně psychologickými prostředky, tedy prostředky komunikační a vztahové povahy. Pro někoho možná složitá definice, ale není tomu tak. Psychoterapie je o komunikaci mezi terapeutem a klientem, který buď řeší nějaký psychický problém, nebo si chce pouze udržet psychické zdraví a terapeuta navštěvuje preventivně.

člověk_v_krizi

Cílem psychoterapie je docílit změny v chování klienta, pokud se chová patologicky, pomoci mu se adaptovat na změny v jeho životě, pomoci mu překonat krizi, nebo uzdravit sociální vztahy mezi klientem a například rodinou.

Kdo je psychoterapeut?

Na rozdíl od psychiatra není psychoterapeut lékař a nemůže psát recept na léky. Nicméně psychoterapeut může mít lékařské či humanitní vzdělání a prošel psychoterapeutickým výcvikem. Ovšem pokud potřebujete předepsat antidepresiva, od psychoterapeuta si je neslibujte. Tento člověk s vámi bude probírat vaše pocity, promluvíte si pravděpodobně i o vašem dětství a pravděpodobně mu sdělíte věci, které jste nikomu jinému neřekli. Nemusíte se bát, že by terapeut někde váš příběh vyprávěl, je vázán etickým kodexem. Oznamovací povinnost má pouze v případě ohrožení života či závažného zločinu.

Druhy terapie

Můžete navštěvovat terapeuta sami, nebo se účastnit skupinové terapie. Určitě jste slyšeli o anonymních alkoholicích, což je také určitá forma skupinové terapie.

lidská_psychika

Ve skupině se sejdou lidé s podobnými problémy a mezi sebou je sdílí. Skupina nabízí bezpečné prostředí a nastavuje tzv. zrcadlo, kdy se klient podívá na problém z trochu jiné strany a uslyší názory a možná i řešení ostatních. Pokud chcete chodit k terapeutovi sami, existuje mnoho odvětví. Pokud se potřebujete dostat, do svého podvědomí a řešit hluboko a dávno uložené problémy ve vašem nitru, nejvhodnější terapií bude psychoanalýza či její alternativa hlubinná regresní terapie Praha.