Je dobré číst odborné články?


Dnešní doba je doba informací. Pokud jste jen trochu zruční s internetem, dokážete během chvíle najít prakticky cokoliv, na co si vzpomenete. To se může zdát jako dobrá věc – žádné vědění není zapovězené, nic není mimo váš dosah. A co víc, nemusíte ani studovat na vysoké škole, abyste si mohli přečíst například odborné články RMC System týkající se nejnovějšího výzkumu v oboru genetiky.

A zde je právě ten háček. Málokdo z nás se totiž zamyslí nad otázkou, zda má dost znalostí k tomu, aby daný text skutečně pochopil. Co je více, mnozí z nás používají právě internet k tomu, aby si přečetli například článek o kvantové fyzice bez toho, že by z ní měli alespoň nějaké základy.

blog2

Jistě, systematické studování může být pro někoho nudné, a zvláště samostudium vyžaduje velkou dávku trpělivost a vůle. Je to o to obtížnější, pokud skutečně nemáte někoho, kdo by byl schopen vysvětlit vám části, které je složitější pochopit.

Navíc je fakt, že právě nepochopení odborného textu vede k rozkvětu nejrůznějších ezoterických a jiných „léčitelství“ a zvyšuje jejich popularitu. Koneckonců, mnoho z nás zajímají nejnovější objevy například na poli kvantové fyziky. Avšak máme skutečně dostatečné znalosti k tomu, abychom pochopili, co bylo skutečně objeveno?

reference2

V každém případě situaci příliš nepomáhají nejrůznější články, které se nové objevy pokouší podávat formou, která je srozumitelná i běžnému člověku. Často je totiž nepíšou odborníci, a mnohdy se stává, že pisatel nepochopí, o co v daném objevu přesně jde. Podá jej zjednodušenou formou tak, jak jej chápe on. A to je pak vstřebáno stovkami čtenářů, kteří právě jeho článek použijí k tomu, aby se o daném objevu dozvěděli něco víc.

Jaké je tedy řešení? Příliš nevěřit všemu, co na internetu najdeme. Ideální je pátrat po tom, odkud autor onu informaci čerpal a podívat se na původní zdroj. Tak zjistíme, jestli ji náhodou jen špatně neinterpretoval. Tak se vyhneme nejrůznějším mystifikacím.