Instalatéři

Je velké množství drobných oprav, které si majitelé rodinných domků dokážou udělat sami. Ať už to jsou práce na zacelení střechy, když začne zatékat. Či práce elektrikářské, když se vybijí pojistky na venkovní straně domu. Rovněž plno údržbářských prací se během času naučí všichni vyřešit sami. Až přijde pohroma, kdy přestane fungovat odpadní roura a ve sklepě se objeví po kotníky sahající voda. A tady přichází na řadu pomoc zvenčí, protože s tímto problémem si nelze bez speciálního nářadí poradit. Velké štěstí je, pokud instalatéři mohou vyjet v co nejbližším termínu. Fundovaná četa odborně zdatných mužů má v této situaci cenu zlata.

Instalatérské nářadí

Ještě před příjezdem instalatérů je potřeba zastavit všechny přívody vody v domě, aby se situace ve sklepních prostorách nezhoršovala. Pokud tam jsou uskladněny cennější věci, je potřeba je přestěhovat do vyšších pozic. Prvním krokem, který je potřeba učinit a vyškolení firemní pracovníci na to mají zařízení, je diagnostika kanalizačního potrubí. Což obnáší odborné posouzení vzniklé situace pomocí kamerového systému. Jedině tak se dá v krátkém čase lokalizovat porucha a skrytý problém. A hlavně najít místo, kde je potrubí ucpané. Poté už je cesta k nápravě standardní. Technický pokrok, který v tomto oboru nastal, umožňuje mužům, kteří toto řemeslo ovládají, pracovat nejen ekologicky. Ale rovněž s pomocí daných přístrojů i ekonomicky. 

Topenář

Druhým případem, se kterým si ví málokterý majitel rodinného domku rady, je oprava stávajícího rozvodu topení. Ať už to jsou dosluhující radiátory, ze kterých kape voda. Či situace, kdy v zimních měsících přestanou topit. Přesně to je chvíle, kdy je potřeba povolat odborníky – topenáře. Náplní jejich práce je co nejefektivnější posouzení nastálé situace. A zkontrolovat funkci na domovních rozvodech. V případě havárie zajistit, aby nic neuniklo do ovzduší. Jak přímo v domě, tak i v okolí. Určitě bude provedena kontrola a regulace topných systémů. Hlavně odvzdušnění, dopuštění a zprovoznění topení. Nutné jsou ve většině případů opravy a instalace termostatických ventilů a kohoutů. Někdy se musí provést oprava generální. Nejen zrekonstruovat rozvody stávající. Ale namontovat rozvody topení nové.