Stěhování nic nezabrání


Působí to až radost, pozorovat zkušené pracovníky stěhovací firmy, jak si dokážou poradit se stěhováním těžkých předmětů. Může jít i o objemné věci, o nichž lze přemýšlet, jak se vůbec do stěhovaného bytu dostaly. Třeba takové piáno, křídlo.

Člověk, který se na takové piáno roky jen dívá, nechápe, jak si někdo může s takovou věcí poradit. A pak přijdou pracovníci firmy, realizující stěhování v Praze 4, a nestačí se divit. Nejdříve to všechno vypadá, jako by chtěli na to piáno hrát. Zvednou jeho křídlo. Všechna střeva tohoto hudebního nástroje zaaretují, tedy upevní http://www.lady-in.cz/products/hobby/ tak, aby se nepohnuly v případě, že se nástroj nakloní.

Nic není nemožné

Pak křídlo zase položí a zajistí proti otevření. Na to celý nástroj položí na bok a jednu po druhé, uvolní všechny nohy. Pro stěhování je zabalí do bezpečné bublinkové folie, aby při přepravě neutrpěl jejich lak. Zabalí i celý hudební nástroj, ale předtím, pevným kartonem obloží jeho hrany.

Pomocí popruhů nástroj nadzvednou, podjedou pod něj s manipulačním vozíkem a tradá, už jej vyvážejí z bytu. Na popruzích jej pak transportují po schodech až na chodník. Zde si zase vypomůžou vozíkem, aby jej dopravili k automobilu. A zase na popruzích piáno vynesou do útrob úložného prostoru.

Kotel také něco váží

Uvnitř auta jej obloží vhodným materiálem, v mém případě to byly matrace. Proti jakémukoliv pohybu je pak piáno upevněno ke konstrukci auta, takže se nemá šanci pohnout, ani při prudkém brzdění.

To bylo piáno. A teď si představte, že stejní chlápci jsou schopni stejně elegantně přestěhovat třeba halu plnou těžkých obráběcích strojů. Každý z těch strojů musí nejdříve odmontovat od kotvení v podlaze, musí jej dokázat patřičnou manipulační technikou, nadzvednout a postavit třeba na paletu. Tu paletu vyvezou na nakládací rampu a odtud ji naloží na auto. Často to není složité, ale někdy chybí rampa a někdy dokonce i příjezdová cesta. Všechno zvládnou. Překážky jsou výzva.