Nezařazené

Hnutí za rovnoprávnost žen se stále nezaměřuje na ženy odlišné barvy pleti

Když nyní pohlédneme na častá vyprávění týkající se rovnosti žen, nejedná se o téma, které by se zaměřovalo na jejich barvu pleti. Rasismus a diskriminace, kterým v současné době ženy čelí, mají totiž skrytou podobu. Zamysleme se nad takovými otázkami, jako je například zastoupení žen s odlišnou barvou pleti v akademické sféře. V této oblasti totiž panují v zásadě podobné poměry jako před půlstoletím. Je třeba začít snahou o zlepšení společenského postavení žen stojících takzvaně na rozcestí, spíše než se zaměřovat zejména na bílé ženy ze střední vrstvy, které trpí pravděpodobně nejmenšími nedostatky, alespoň co se týče rovnosti příležitostí ve srovnání s bílými muži. Je třeba dosáhnout zlepšení i pokud jde o začlenění takzvaných transgender lidí.
černoška v šatech

Ve světě nyní existuje hnutí lidí, kteří již dále nehodlají trpět skutečnost, že musí doslova prosit o začlenění do širšího feministického hnutí. Již například vznikají prostory a platformy, kde se spolu mohou ženy s odlišnou barvou pleti spojit a sdílet své názory a zkušenosti. Technologie mají v tomto desetiletí zásadní vliv. Bez existence internetu by hnutí za rovnoprávnost jistě nevstoupilo do povědomí tolika lidí po celém světě. Internetová síť totiž poskytuje prostor, ve kterém lze vznést protesty a námitky různého druhu, jako jsou například negativní stereotypy o ženách, a s kampaní #MeToo pustit ke slovu i ostatní. Všechny takovéto hashtagy a osvětové kampaně vyvolávají rozhovory na toto téma v různých částech světa.
výstava tváří

Je zde však ještě stále mnoho věcí, které je třeba napravit. Organizace poskytující pomoc ženám, které se staly oběťmi domácího násilí, jsou totiž nuceny snižovat své výdaje, což má obrovský dopad především na nejchudší vrstvy společnosti a ženy s odlišnou barvou pleti. Jednou z cest by mohlo být poskytnutí pomoci a vytvoření prostoru jak pro společensky vyloučené ženy, tak i muže.