Vedení daňové evidence a vedení účetnictví

V dnešní době, kde zákony jsou napsány jako rovnice v matice, tak to není jednoduché se vyznat v účetnictví, v zákonech anebo v předpisech. A od toho jsme tady my, a naše firma! Staráme se o to, abyste byli v pohodě a měli klidnou hlavu. Máme dlouholeté zkušenosti v oboru a děláme to s radostí a žádný úřad nás nehledá a vždy je s námi spokojen, protože děláme práci s klidem, a hlavně v pořádku.

Daňové přiznání

Co děláme za služby nebo jaká je naše činnost?

Účetnictví a daňová evidence. Zákon udává jasně, že každá fyzická osoba či právnická osoba musí odvádět daně. Někdo daně musí odvádět, někdo vybírat. V tomto případě jsme všichni poplatnicí daně, náš zaměstnavatel je plátce daně, protože on tu daň odvádí příslušnému finančnímu úřadu České republiky.

Tak k naší službě. Staráme se o vaše účetnictví a daně. Hlídáme termíny, co máte poslat či co máte odvést nebo podepsat. Cokoliv mi potřebujeme, tak voláme a chceme vaše papíry k vedení účetnictví, tak my vám voláme a žádáme, co nám máte dát či co máte dělat při situacích, když se děje to a to. Jednoduše a ve zkratce staráme se o to, aby papíry nebo vaše budoucí účetnictví bylo v pořádku a bez pokuty.

Daně

Co se uvádí v účetnictví?

Faktury přijaté a vystavené. Kolik jste nakoupili či kolik jste vydělali na tržbě. Potom se musí uvádět odkud ty peníze jdou, jestli jsou z pokladny nebo z bankovního účtu. Zásoby a sklad se musí evidovat. Dlouhodobý hmotný, nehmotný nebo finanční majetek. Bacha! Od roku 2021 je hranice pro dlouhodobý majetek nad 80.000 Kč, mnoha lidí ani není, že taková hranice existuje. Příjmy a výdaje se vedou a také výnosy a náklady. A je toho upřímně ještě více, co vlastně chce Finančák kolem daní a vedení účetnictví v Praze 9.

Daňová evidence?

Jednoduchá forma účetnictví. Vedete příjmy a výdaje. K tomu majetek a zásoby a jinak vše. Potom, jestli máte zaměstnance, tak jejich mzdy a pracovně-právní vztahy. Je to o trochu jednoduší než účetnictví.